Giới thiệu chung

Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Thương mại được tái thành lập năm 2006 theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại và đã chính thức ra mắt ngày 8/08/2006 với tên gọi là Khoa Mác - Lênin Xem tất cả
Đăng ký tuyển sinh

Tuyển sinh

Đăng ký tuyển sinh

Đăng ký ngay