Tin tức

Hội thảo khoa học Khoa Lý luận chính trị
Hội thảo khoa học Khoa Lý luận chính trị Tin tức Ngày 13/05/2024, Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Thương mại đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp Khoa năm học 2023 – 2024 với chủ đề “Nghiên cứu vận dụng Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH TW Đảng Khoá XIII vào giảng dạy các học phần LLCT tại Trường Đại học Thương mại” 14/05/2024
Hoạt động thiện nguyện của tập thể giảng viên Khoa Lý luận chính trị và CLB Lý luận trẻ TMU
Hoạt động thiện nguyện của tập thể giảng viên Khoa Lý luận chính trị và CLB Lý luận trẻ TMU Tin tức Danh sách bệnh nhi được nhận hỗ trợ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TggJcA1OEICKpKwpd0GGlqfxowXmIfVahAsmmLXCPak/edit?usp=sharing 19/01/2024
Hoạt động tham quan Nhà Quốc hội Việt Nam của tập thể giảng viên Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Thương mại
Hoạt động tham quan Nhà Quốc hội Việt Nam của tập thể giảng viên Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Thương mại Tin tức Nhằm tạo điều kiện cho các giảng viên được tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế, nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề lịch sử, văn hóa, truyền thống của dân tộc, quốc gia, Nhà nước… ngày 15/12/2023 Khoa Lý luận chính trị đã tổ chức cho các giảng viên tham quan Tòa nhà quốc hội. 16/01/2024
Lễ kết nạp đảng viên mới
Lễ kết nạp đảng viên mới Tin tức Chi bộ Khoa Lý luận chính trị tiến hành lễ kết nạp đảng viên mới cho ba quần chúng ưu tú. 28/12/2023